استاد ایرج افشار درگذشت

منتشرشده: مارس 9, 2011 در روزانه

چهارشنبه ۱۸/اسفند/۱۳۸۹ – ۹/مارچ/۲۰۱۱

خبر کوتاه بود. تنها چند خطی بداهه می‌نویسم که دست و دلم به نوشتن نمی‌رود.

گفت یکی «ایرج افشار» رفت – رفتن او بر دل ما باد زفت
باور من نیست که او درگذشت – مرد خرد زنده‌ی جاوید گشت
تا که جهان هست از «ایرج» نشان – هست بر ایران و در ایرانیان

*******

هر وجب از خاک تو ایران زمین – خاطره‌ای دارد از آن نازنین
گام زده بر سر هر رهگذر – کرده سفر در همه کوه و کمر
خاطره بنوشته، خبر داده ناب – گاهی یکی جمله و گاهی کتاب
«سنگ مزاری به فلان روستا – داشت چنین خط و چنان محتوا»
یا «ز فلان مرکز دانشگهی – یافتم از نسخه‌یشان آگهی»

******

جای تو خالی است در ایران ما – شد ز «بُخارا» مه تابان ما
آه و صد افسوس که این روزگار – بسته کمر تنگ ز بهر شکار
می‌رود هر روز بزرگی ز دست – سرو قدی می‌شود از مرگ پست
وای غلط گفتم و این سروران – مرگ ندارند بدان بیگمان!

******

ایرج افشار به تو آفرین – از من و از مردم ایران زمین
تا به ابد یاد تو جاوید باد – خانه‌ی تو در دل خورشید باد!

دیدگاه‌ها
  1. Ardavan می‌گوید:

    روحشان شاد!جای افسوس دارد که ایرانشناسان و باستان شناسان به این بزرگی مانند ایشان،احسان یارشاطر و یا نلسون فرای داریم اما نمی توانیم به خوبی از انها اسنفاده نماییم!و روزی خواهد رسید که با کمبود اینچنین انسانهای بزرگی روبه رو خواهیم شد که ان موقع دیگر کار از کار گذشته است!

  2. رفیق فردوسی می‌گوید:

    نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند خدای عز و جل جمله را بیامرزاد …کاش دست کم امید داشتیم که کسانی جای ایشان را پر می کنند دست کم امید

  3. nowruz2011 می‌گوید:

    آفرین بر ایرح افشاربدرودخوشبختیم که کماکان و تا ابد، از کرده ایرج سود خواهیم برد.