نگارش اداری!

منتشرشده: سپتامبر 1, 2008 در زبان

دوشنبه ۱۱/شهریور/۱۳۸۷ – ۱/سپتامبر/۲۰۰۸

دوست عزیزی نمونه‌ای از فرم‌ها و نگارش اداری وزارت امور خارجه را برایم فرستاده که با شما در میان می‌گذارم:

بازنویسی متن نامه‌ی بالا:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور خارجه

بسمه تعالی
یادداشت

وزارت امور خارجهء جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری
فدرال آلمان در تهران احتراماً اشعار میدارد:
گذرنامهء عادی شماره ــــــــــ متعلق به ـــــــــــــــــــ
که از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ عازم آن کشور میباشد تلواً ایفاد میگردد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه روادید یک هفته‌ای صادر فرمایند.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.

سفارت جمهوری فدرال آلمان – تهران

چند نکته‌ی زیبا در این نگارش هست:
۱) اظهار تعارفات به سفارت یعنی چه؟ چرا ننوشته ابراز تشکر یا بیان احترام یا …
۲) احتراماً اشعار می‌دارد؟ اشعار داشتن یعنی آگاهی دادن.
۳) «تلواً ایفاد می‌گردد»؟ من معنای این یکی را نفهمیدم. به گمانم تلواً هم‌ریشه با تالی به معنای پیایند باشد. و تمام عبارت یعنی همان «به پیوست می‌آید».
۴) موقع را مغتنم شمرده؟
۵) احترامات فائقه؟

نمی‌دانم مترجم سفارت آلمان چیزی از این متن بفهمد یا نه. به نظر من متن زیر خواناتر است:
وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز تشکر از سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران، با احترام به آگاهی می‌رساند که به پیوست گذرنامه‌ی عادی به شماره‌ی ….. به نزدتان فرستاده می‌شود. سپاسگزار خواهد بود اگر روادید یک هفته‌ای صادر فرمایید.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.