بایگانیِ دسامبر, 2004

تاريخ بيهقي

منتشرشده: دسامبر 30, 2004 در كتاب, زبان

پنج‏شنبه ١٠/ دي ماه / ١٣٨٣

چند روز پيش داشتم كتاب تاريخ بيهقي رو مي‏خوندم. آدم واقعا لذت مي‏بره از سادگي و در عين حال شيوايي و رواني متن.

وقتي مقايسه مي‏كني با نوشته‏هاي امروزي يا نوشته‏هاي مزخرف زمان قاجار تاسف مي‏خوره كه چرا كسي الان اين طوري نمي‏نويسه.

مثلا وقتي زمان فوق ليسانس يكي از بچه‏ها در پايان‏نامه در مقابل machine-dependent نوشته بود ”ماشين-بسته“ يكي از ”استادان“ كه از برادران متعهد بود و دكتراي كيلويي گرفته بود به اين اصطلاح اشكال گرفته بود كه فارسي نيست!

از تاريخ بيهقي چند اصطلاح جالب پيدا كردم:
– بازجُست: تحقيق (research)
– مرغ‏دل: ترسو (chicken-hearted)
– خاك و نمك بيختن: ماستمالي كردن
– فراخ شلوار: كنايه از چاق
– فراخ نبشته: نام سرگشاده
– به ريش نزديك: نزديك به بلوغ
– رسيده/نارسيده: بالغ/نابالغ
– سرپوشيده: كنايه از زن يا دختر
– نابيوسيده: غيرمنتظره
– كارديده: باتجربه
– كارناديده: بي‏تجربه
– گرگ آشتي: صلح مصلحتي
– پايكوب: رقاص
– به دست و پاي مرد: به شدت ترسيد
– تنخواه: سرمايه (كه امروزه اصطلاح تنخواهِ گردان استفاده مي‏شه يعني سرمايه در كار)